Biely medicinálny olej 15 - 0,8 litra

803y.jpg803y.jpg

Zloženie: vysokorafinované oleje, ktoré majú najvyšší stupeň čistoty

- číra bezfarebná olejovitá kvapalina, bez zápachu a bez chuti.

 

Identifikácia rizík

Inhalácia: Nie sú žiadne škodlivé účinky.

Na pokožke: Ani opakovaná aplikácia nespôsobuje príznaky poškodenia.

Na oči: Nevyvolávajú príznaky poškodenia.

Pri požití: Netoxické, môžu vyvolať zvracanie a hnačku.

Opatrenia prvej pomoci: nevyžadujú sa žiadne zvláštne opatrenia.

Pri manipulácii dodržiavať pracovnú hygienu.

Pri práci používať pogumované rukavice a ochranný odev. Zákaz jesť, piť a fajčiť.

Chráňte životné prostredie. Likvidujte použité oleje predpísaným spôsobom.

Horľavina 4. triedy. Krajina pôvodu Slovensko. Spotrebujte do 3 rokov od dátumu výroby.

Rozmery a hmotnosť tovaru

Váha tovaru: 1.00 kg


den6-7.gif
4,95 €

  • 803
  • Aktuálny stav skladu: 102x
  • Základná cena s DPH 20.00%